HV-52: Hoa thủy tinh!

Recent Pages:  1    3  4   6  7  8  9  10 10b 10c 11 12 13 15 16 17 18
18a 19 20 21 22 23 24 25 26  26a 27 28 29 30 31 32 33 34
35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Hoa thủy tinh!

Loài hoa này khá hiếm và khó tìm như tình yêu tiềm ẩn trong lồng ngực mỗi con người. Như tạo hoá kia, những gì có thì dễ nhưng giữ được thì khó, nhất là những cái vô hình. Nó đến ta không hay, nó tồn tại ta không biết và rồi nó đi cũng lặng thầm không bao giờ nói trước.

Nếu chọn loài hoa này là hoa tình yêu thì cũng khó nói cho ý nghĩa của chúng. Có lẽ chỉ khi nào rời xa nhau rồi mới hiểu vẻ đẹp và ý nghĩa khi thuỷ tinh vỡ chạm vào tay nhói đau. Loài hoa này bền hay không là do tay người giữ, hy vọng mong manh là vậy.

(ST)

Thật sự, các hình ảnh trong album này là những hoa tuyết ngày hôm trước đã rơi trên các cành cây, và hôm sau thời tiết còn quá ư là lạnh, nên đã đổi dạng thành những mãnh thủy tinh ghép nối thật đẹp như những bông hoa. Vì thế đã có tên là “Hoa thủy tinh” trong khu vườn mùa đông 2016 của LSV.

Hoa thủy tinh!Hoa thủy tinh (mh) (2)mua dong 2016 (1)Hoa thủy tinh (mh) (5)Long lanh giọt ngọc treo mầm cỏ
Vọng giữa mênh mông lời hẹn ước

(THN)

Hoa thủy tinh (2)