Monthly Archives: November 2018

“Vì sao mọi người bái Phật”

Có người hỏi: “Vì sao mọi người bái Phật. Phải chăng là mê tín?” Trước đây có một chàng trai trẻ tuổi tính tình có phần ngạo mạn đến gặp vị Thiền sư, anh ta không hiểu và hỏi: “Vì sao có rất nhiều người nhìn thấy tượng Phật, thấy ngài đều dập đầu bái […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tu tập

Tu tập Bạn: Bạch thầy! Theo cuốn trị liệu ung thư bằng chánh niệm, thầy nói tu tập là để trị liệu. Theo con tu tập là để giải thoát. Mong thầy chia sẻ thêm cho con. Thầy: Cám ơn bạn! Tu tập không phải để trị liệu đâu. Trị liệu là sản phẩm phụ […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment