Monthly Archives: December 2015

Buông

Buông Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô nói: – Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá. Nhà sư đưa cho cô gái 1 cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả […]

Posted in Uncategorized | 3 Comments