Monthly Archives: May 2022

NGƯỜI TRÍ LÀ NGƯỜI BIẾT IM LẶNG ĐÚNG LÚC

NGƯỜI TRÍ LÀ NGƯỜI BIẾT IM LẶNG ĐÚNG LÚC Nói thì ai nói cũng được, nhưng đôi khi bạn cần phải im lặng thì lại là điều rất khó cho nhiều người.Bởi vì ai cũng nghĩ rằng, im lặng là nhu nhược, là hèn nhát. Nhưng trên thực tế, người biết im lặng mới là […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment