Monthly Archives: January 2019

Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng !!!

Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng !!! Từ một nhân, ra ngàn vạn quả,Từ một duyên, ra vạn kiếp phù sinh, Phải chăng, vì đời người quá ngắn, nên dù là luận nhân quả hay luận luân hồi đều mơ hồ không thực.Chuyện nhân quả ít người thấu triệt, chuyện luân hồi lại […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vì sao tâm thái có thể thay đổi vận mệnh con người ?

Vì sao tâm thái có thể thay đổi vận mệnh con người ? Một người có thể lựa chọn phương thức sống cho mình, lựa chọn sự nghiệp mình thích, lựa chọn nơi mình sống. Nhưng có một điều mà chúng ta không thể lựa chọn được, đó là xuất thân. Có người xuất thân […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment