Monthly Archives: March 2017

Tâm từ bi

Tâm từ bi Trong Kinh Như Thị Ngữ, Đức Phật dạy: “Tất cả công đức mà ta thực hiện ở trên đời, góp lại cũng không bằng sự thực tập từ quán (quán từ bi). Làm chùa, đúc chuông hay làm việc xã hội… tất cả những công đức đó chỉ bằng một phần mười […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment