Monthly Archives: August 2017

Tặng Một Vầng Trăng

Tặng Một Vầng Trăng Thích Tánh Tuệ  Có một vị thiền sư trú trong túp lều tranh ở trên núi, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, nhìn thấy một tên trộm đang chiếu cố túp lều tranh của mình nhưng tìm không được vật gì cả. Ngài bèn cởi chiếc áo ngoài đang mặc […]

Posted in Uncategorized | 1 Comment