Monthly Archives: August 2014

Tâm tịnh thì cõi tịnh

Tâm tịnh thì cõi tịnh Có một vị nam cư sĩ mỗi ngày thường hái hoa tươi trong vườn nhà mình đem đến chùa chí thành dâng cúng Phật. Một hôm, khi đem hoa đến điện Phật, chợt gặp Thiền sư Vô Đức từ pháp đường đi ra. Thiền sư hoan hỷ nói: – Lành […]

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Dâng Mẹ

Dâng Mẹ   Minh Chánh . . Tận cõi vô biên của cuộc đời Bao mùa mưa nắng lệ đầy vơi Mẹ về cho yêu thương sự thế Sương gió gian nan chắng trách lời Đi từ bờ ruộng đến nương dâu Bờ lau, khoai sắn…mấy nhịp cầu Trên vai gòng ghánh bao khó nhọc Nhưng […]

Posted in Uncategorized | 6 Comments