Monthly Archives: April 2019

Ai hạnh phúc nhất thế gian?

Ai hạnh phúc nhất thế gian? Có một con quạ đen sống ở trong rừng, và nó vô cùng thỏa mãn với cuộc sống của nó. Cho đến một hôm nó nhìn thấy thiên nga…“Thiên nga thật trắng, còn mình thì đen sì…”, nó tự nhủ. Nó bèn tiến lại gần thiên nga và nói: […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment