Đại lễ trùng tụng Tam Tạng  Thánh điển Pali TIPITAKA 2018

Đại lễ trùng tụng Tam Tạng 
Thánh điển Pali TIPITAKA
lần thứ 14- tại Bồ Đề Đạo Tràng

Sáng ngày 02 Dec 2018 là ngày chính thức khai mạc Đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh điển Pali và cúng dường trai phạn Liên hiệp quốc lần thứ 14- tại Bồ Đề Đạo Tràng. Năm nay Phật giáo Thái Lan đăng cai, hình ảnh các Sư Thái đang trang trí, tô điểm cho buổi lễ trọng đại này.

Chương trình đại lễ sẽ khai mạc vào ngày 02 tháng 12 và kết thúc vào ngày 12 tháng 12 năm 2018.

Cúi đầu đảnh lễ Từ Tôn
Nguyện cầu Phật Pháp trường tồn, vĩnh lưu…
Namo Buddhaya

Như Nhiên
TTT

Dec 2 – 2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Tăng Phước điền cao cả
Thừa Như Lai hoằng đạo thâm sâu
Đức thanh tịnh, hạnh vô cầu
Rạng ngời Tam học- Nêu cao gương lành..
Chúng con một dạ chí thành
Nghe lời huấn thị thực hành chánh chân ..

Namo Maha Sanghaya
__(())__

Kính chia sẻ cùng chư Tôn Đức, chư pháp lữ, và quí thiện hữu một số hình ảnh trong mùa TIPITAKA (Đại Tạng Kinh PaLi) khai hội tại Bồ Đề Đạo Tràng. Gồm có các nước Phật Giáo tham gia trùng tụng Đại Tạng như: Nepal, Sri-Lanka, Lao, Campuchia, ThaiLand, Myanmar, Việt Nam, Bangladesh, India, International …

Chương trình được khai mạc trang trọng vào ngày 2 Dec,
và cho đến ngày 12 Dec- 2018 là bế mạc.

Đây là lần thứ 14 trùng tụng TIPITAKA theo thông lệ hàng năm.
Nguyện cầu tiếng kinh này vang vọng đến ba ngàn thế giới khiến chúng sanh vạn loài thảy đều nghe ba nghiệp từ đó được thanh tịnh. Và xin nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, muôn sinh an lạc.

Thành tâm CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC và Tri Ân tất cả chư Phật tử,
thiện hữu đã hoan hỉ phát tâm lành gieo duyên và hộ trì chư Tăng trên xứ Phật.

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Sakya Tánh Tuệ

PS: Tinh thần Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất. Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm.- Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.

ANUMODANA !!

Namo Buddhaya
__(())__

Nguồn: TrangThơThíchTánhTuệ

Tiếng Chim hót tại Bồ Ðề Ðạo Tràng
Dec – 2012

Âm thanh của thiên nhiên trên Ðất Phật
Dec – 12 – 2012