Monthly Archives: April 2014

Dùng Thời Giờ Hữu Ích

Dùng Thời Giờ Hữu Ích/Take Time Hãy Dùng Thì Giờ để suy tư; đó là suối nguồn của năng lực. TAKE TIME to think in depth; it is the source of power. Hãy Dùng Thì Giờ để đọc các đề tài khác nhau; đó là căn bản của minh triết. TAKE TIME to read a variety of subjects; it […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thiên Hương

Thiên Hương: Hỏi tâm, tâm đã tịnh chưa Hỏi mình, mình có quên buồn hay không Hỏi trăng, hỏi gió, hỏi trời Hỏi mây thanh tịnh, hỏi đời phù du Hỏi hoa, hỏi bướm, hỏi chiều Hỏi đêm, hỏi sáng, hỏi mình, hỏi ta Hỏi trời, hỏi đất bao la Sao cho tâm tịnh, cho […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment