Monthly Archives: December 2020

Tưởng niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà

Tưởng niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà Đôi dòng chia sẻ Tưởng niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà (17 11 AL) Đời người giống như một dòng sông, cũng giống như biển cả. Niệm Phật, nghĩ về Phật, để tâm vào Phật (tức là sự thiện lành_ trí tuệ _ sáng […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mùa Lễ , Không Có Gì Hết, Làm Sao Tặng Quà ?

Mùa Lễ , Không Có Gì Hết, Làm Sao Tặng Quà ? “How to Give, for the Person Who Has Nothing” (Với Người Không Có Gì Hết, Làm Sao Tặng Quà) Một hôm, một người rất nghèo tới vườn Jeta Grove, nơi trú xứ của Đức Phật và chư tăng. Người này tới xin gặp […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chánh niệm đã bị pha nhạt?

Chánh niệm đã bị pha nhạt? Ông Gil Fronsdal đã từng xuất gia và tu tập theo dòng thiền Tào Động của Suzuki Roshi, và được Truyền Pháp (dharma transmission) vào năm 1995. Và ông cũng đã tu theo truyền thống Vipassana của Phật giáo Nguyên thuỷ, dưới sự hướng dẫn của ngài U Pandita. […]

Posted in Uncategorized | 1 Comment