Monthly Archives: March 2014

nếu như có một ngày

nếu như có một ngày Nếu như một ngày bạn cảm thấy mình muốn khóc… Hãy gọi cho tôi Tôi không hứa Sẽ làm cho bạn cười vang Nhưng tôi có thể khóc cùng với bạn . Nếu như một ngày bạn muốn bỏ chạy đi thật xa Đừng ngại gọi cho tôi Tôi không […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Buông Bỏ Cái Đau

Buông Bỏ Cái Đau It’s too much to hope for a life without pain, It’s wrong to expect a life without pain For pain is our body’s defence. No matter how much we dislike it, And nobody like pain, Pain is important, And, For pain we how should be grateful! How else would we know, […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment