Monthly Archives: November 2017

Những cánh hoa tâm

Những cánh hoa tâm 1. Mở tâm Cho người thuận tiện, chính là lưu lại cho mình hậu phúc. Lòng người vốn tương thông với nhau, bạn nhường người khác một bước, người khác sẽ nhường bạn một con đường. Nhân tâm tựa như con đường, càng so đo, con đường càng hẹp; càng rộng […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ai Thắng, Ai Thua?

Ai Thắng, Ai Thua? Có một hòa thượng lên núi chặt củi, trên đường trở về, ông phát hiện cậu thiếu niên nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi bay. Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời: “Thưa hòa thượng, […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment