Monthly Archives: March 2018

Cốc nước và giếng nước

Cốc nước và giếng nước Vị thiền sư nọ có một người đệ tử thường hay oán than. Một hôm, ông bỏ muối vào một cốc nước và bảo người đó uống. Đệ tử nói: “Mặn đến phát đắng.” Vị thiền sư tiếp tục bỏ nhiều muối hơi vào giếng nước và bảo đệ tử […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tâm Vô Thường & Tâm Thanh Tịnh

Tâm Vô Thường & Tâm Thanh Tịnh Thích Tánh Tuệ TÂM THANH TỊNH Theo Đạo Phật thì rất khó diễn tả về tâm, mà càng nói chúng ta càng dễ rơi vào hý luận suông, nên chúng ta cần trải nghiệm. Sở dĩ Phật Pháp còn tồn tại đến ngày nay sau gần 3.000 năm […]

Posted in Uncategorized | 1 Comment