Monthly Archives: January 2021

Lời Phật dạy

Hãy ghi nhớ lời Phật dạy để có cuộc sống an nhiên Phật dạy mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại tâm. Vì vậy để có cuộc sống an nhiên, con người phải cải biến tâm tính, biết buông bỏ những sân si.  Bất cứ điều gì xảy […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Làm sao có được tâm từ?

Làm sao có được tâm từ? Duy Nhiên dịch Hỏi:  Tôi thực tập theo con đường của Phật cũng được mười lăm năm. Mỗi ngày tôi vẫn đều đọc sách Phật, ngồi thiền và tụng kinh. Nhưng sao tôi vẫn không cảm thấy mình có được tâm từ như lời Phật dạy. Tôi cảm thấy như là […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment