Monthly Archives: November 2020

Ấm một bình minh

Ấm một bình minh Nguyễn Duy Nhiên Trong một cuộc sống mà phần lớn những hạnh phúc của ta vẫn còn nương tựa và dao động, tôi thấy chút an ổn khi được đi thiền hành trên con đường nhỏ nhiều lá, hay những buổi sáng ban mai ngồi yên trên thiền đường, khi vạn […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thế nào là một người thật sự tốt?

Thế nào là một người thật sự tốt? Bạn có từng nghe qua câu nói này chưa? “Nếu bạn không thể tìm được ai tốt trên đời này nữa, vậy hãy làm một người tốt trước đi”. Đó là điều mà rất ít ai làm được! Thế nào là một người thật sự tốt? Đó […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment