Monthly Archives: August 2015

Tu là buông bỏ hay hoán chuyển?

Tu là buông bỏ hay hoán chuyển? . Một bữa nọ, hai thầy trò cao tăng ngồi nói chuyện với nhau: Đệ tử: Thưa thầy, đạo Phật khuyên người ta buông bỏ mọi thứ đúng không? Sư phụ: Không đúng! Đệ tử: Rõ ràng có câu “buông bỏ tất cả” đấy thôi? Sư phụ: “Buông […]

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Rồi Mẹ Như Sương

Rồi Mẹ Như Sương Thương con trăm sông ngàn núi trang kinh mẹ chép cúng dường bốn thời sớm trưa chiều tối nhớ ơi nước mắt lăn dòng Thương con mãi xa ngàn dặm tụng kinh mẹ khóc mưa nguồn gió đưa tới rừng xa thẳm lạnh ơi mưa ngấm vào hồn. Rồi mẹ như […]

Posted in Uncategorized | 4 Comments