Monthly Archives: December 2022

Lấy thiện làm lẽ sống

Lấy thiện làm lẽ sống Trong sâu thẳm của tâm hồn, ai cũng biết rõ ràng đời mình rồi phải có lúc kết thúc và sự chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mặt khác, ai cũng đồng ý rằng giá trị đời người không phải là sự hiện hữu dài hay ngắn mà nằm ở […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG

HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG Trong cuộc sống bình thường, nếu chúng ta cầm mãi một vật gì trong tay hay giữ  mãi một ý nghĩ gì quá lâu trong đầu, chúng ta sẽ  cảm thấy mỏi mệt lắm.  Tốt nhất là chúng ta nên buông nó ra thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment