Monthly Archives: May 2016

NHỮNG THỨ BẠN CÓ THỂ TRAO TẶNG

NHỮNG THỨ BẠN CÓ THỂ TRAO TẶNG Bạn có biết rằng ngay cả khi bạn không còn một đồng, bạn và tôi luôn có rất nhiều thứ có thể trao tặng? Đừng chần chừ. Quy luật trong cuộc sống chính là, khi bạn gieo, bạn sẽ gặt. Có rất nhiều thứ bạn có thể cho […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment