Monthly Archives: June 2014

Ngày của Cha

June 15 – 2014: Ngày của Cha  Ngày của cha năm nay rơi vào ngày 15 tháng 6, LSV xin dành tặng trọn vẹn yêu thương để gửi đến những người cha luôn sát cánh bên người mẹ chăm sóc các con từ tấm bé…. Ở Mỹ, Anh và Canada – ngày của Cha được tổ chức […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment