Monthly Archives: March 2020

Cảm Niệm những hiến dâng thầm lặng ..

Cảm Niệm những hiến dâng thầm lặng .. Cảm Niệm những hiến dâng thầm lặng .. Hơn cả tháng nay, vị Bác sỹ này ở NewYork chỉ gặp con mình mỗi ngày qua tấm kiếng, ông ta còn nhắn gửi với hiền thê của ông cứ thanh thản bước lên một chuyến ”xe bông” nữa, […]

Posted in Uncategorized | 1 Comment