Monthly Archives: January 2018

Sống biết nghĩ quanh..

Sống biết nghĩ quanh.. Gia đình nghèo kia có ba người: Bố – Mẹ – và Con trai. Họ sống âm thầm và bình lặng trong một thôn làng hẻo lánh, người Bố đi làm thuê để kiếm cơm gạo nuôi gia đình, người mẹ lo việc bếp núc, trồng mấy luống rau, và chăm […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment