Monthly Archives: March 2016

Sợ nhất cái gì?

Recent Pages:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Sợ nhất cái gì? Chú tiểu hỏi Hoà thượng: – Thưa sư phụ, người ta sợ nhất cái gì? – Thế con cho là cái gì? – Hoà thượng hỏi lại đồ đệ. – Có phải là sự cô độc không ạ? Hoà thượng lắc […]

Posted in Uncategorized | 1 Comment