Monthly Archives: February 2017

Chân – Thiện – Nhẫn là cội nguồn của những điều tốt đẹp

Chân – Thiện – Nhẫn là cội nguồn của những điều tốt đẹp Tại sao Phật lại nói: ‘Điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh con người chính là quay trở về’ Sống trong cuộc đời, ai ai cũng phải tranh đấu ngược xuôi để có tiền, quyền, danh lợi… Nhưng đến khi hai mắt […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment