Monthly Archives: October 2021

Những Điều Làm Tâm Hồn Hạnh Phúc ..

Những Điều Làm Tâm Hồn Hạnh Phúc .. Những Điều Làm Tâm Hồn Hạnh Phúc, Thăng Hoa .. 1, Giữ cho tâm tình đơn giảnCàng suy nghĩ quá nhiều, càng làm cuộc sống thêm phức tạp, tâm tình “đơn giản” thật ra chính là một ân phước do chính mình ban bố cho bản thân.Dừng […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trân trọng những NHÂN DUYÊN kiếp người

Trân trọng những NHÂN DUYÊN kiếp người Tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên nay mới gặp. Có người mình chưa bao giờ biết, nhưng vừa gặp thì thấy thân thiện, quen quen, như đã gặp ở đâu […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment