Monthly Archives: February 2015

Biết Sống Tùy Duyên

Biết Sống Tùy Duyên Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, Đức Phật tuyên bố sự giải thoát con người có thể đạt được do chính bản thân mình, trong đời sống của mình mà không cần đến sự giúp đỡ của Thượng Đế hay thánh thần nào. Ngài nhấn mạnh về giáo lý […]

Posted in Uncategorized | 2 Comments