Monthly Archives: December 2019

“Niệm Phật A Di Đà”

“Niệm Phật A Di Đà” Thích Tánh Tuệ (Trích đoạn ..) Có người hỏi tôi: “Niệm Phật A Di Đà” liên hệ đến Giới – Định – Tuệ như thế nào ? Tôi nói: Liên hệ rất chặt chẽ. Chuyên tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, khiến ý không còn nghĩ đến điều […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TÔI DỄ DÀNG HƠN CẬU MỘT CHÚT

TÔI DỄ DÀNG HƠN CẬU MỘT CHÚT (Giả nghèo sống với người vô gia cư, sau nửa năm ký giả nổi tiếng New York Times ra loạt bài chấn động nước Mỹ) William James – ký giả của tờ báo New York Times đã cải trang thành một người lang thang, nghèo khổ và què […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment