Monthly Archives: June 2018

Nhớ ơn

Nhớ ơn Chân Pháp Ðăng Hôm nay giổ ba, cùng với người bạn và hai cháu, con leo lên núi ngồi để có mặt cho ba. Đêm qua hoa quỳnh nở thật tươi, hương quỳnh thơm ngất ngây. Con đã ngắm hoa quỳnh và nhớ tới ba. Hoa quỳnh chỉ nở trong một đêm là […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment