Monthly Archives: November 2015

Một Chút Thôi!

Một Chút Thôi! Thích Tánh Tuệ Một chút của những bước chân Cố hương ngàn dặm cũng gần một khi.. Một vài đá sỏi li ti Hẹn nhau thành núi Tu Di có ngày. Một chút tình thương mở bày Người vui – mình cũng đong đầy niềm vui. Một chút nhường nhịn, bước lui […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HAI NÉT CHỮ NHÂN

HAI NÉT CHỮ NHÂN Chữ “nhân” tuy chỉ có hai nét, một nét phẩy một nét mác, nhưng lại không dễ viết. Hai nét này hàm nghĩa phong phú, triết lý sâu xa, không viết đúng được một nét thì không thể gọi là một đời người hoàn chỉnh đúng với ý nghĩa chân thực. […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment