Monthly Archives: May 2017

” Thở đi con không sao đâu”

” Thở đi con không sao đâu” Thiền sư Thích Nhất Hạnh Có một thiếu phụ tên Laura bị bệnh, và người chồng tìm cách săn sóc. Hôm đó có một cú điện thoại của nhà thương cho biết rằng thứ hai tới cô khỏi phải vào nhà thương để khám lại tại vì bác […]

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Đức Phật chỉ về 3 điều khi người ta mất đi mới biết

Đức Phật chỉ về 3 điều khi người ta mất đi mới biết Con người ta mệt mỏi cũng bởi sân si, càng tham ái, sân si nhiều càng mỏi mệt… vì thế, trước khi rời bỏ cuộc đời này mà đi, nhất định phải học được 3 điều này! Hãy cùng đọc câu chuyện […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment