Monthly Archives: August 2018

TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT ?

TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT ? Đây là một đoạn đối thoại giữa Leonardo Boff , nhà Thần học người Brazil, với Đức Dalai Lama, do Leonardo Boff kể lại: “ Tại một cuộc hội thảo bàn tròn về “Tôn giáo và tự do” có Đức Dalai Lama và tôi cùng tham dự. Lúc tạm nghỉ, […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment