Monthly Archives: October 2014

Tâm Vạn Pháp

Tâm Vạn Pháp Người ta sinh ra thi yếu mềm, khi chết thì cứng lại. Thảo mộc sinh ra thì mềm dịu, khi chết thì khô cứng, cho nên cứng rắn, cáu giận là biểu hiện của chết, mềm dẻo, khiêm nhường là dấu hiệu của sự sống… . Ta Hãy thay đổi 1 chút […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment