Monthly Archives: September 2018

Lựa Chọn Cách Sống

Lựa Chọn Cách Sống Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn là bởi vì ta hiểu rằng, những lời nói dối, trái với lương tâm chỉ dùng để đối phó tình huống, trong khi thật lòng đối đãi, nói lời chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment