Monthly Archives: October 2020

Sống với cõi lòng vô vi

Sống với cõi lòng vô vi Cuộc Sống Không Nhất Thiết Chuyện Gì Cũng Phải Phân Rõ Trắng Đen . Có câu “nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn.” Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi . Tính toán với […]

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Trung Thu và bài Pháp ”Kết bạn như Trăng” của Đức Phật

Trung Thu và bài Pháp ”Kết bạn như Trăng” của Đức Phật Như Nhiên -Th Tánh Tuệ Đời người có lẽ ai cũng đã từng nhiều lần ngắm trăng. Ánh sáng mặt trăng luôn mát mẻ, dịu hiền, an lành trong màn đêm và không gay gắt, chói chang như ánh mặt trời. Đức Phật dạy […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment