Monthly Archives: April 2017

CHÙM HOA VÔ ƯU

CHÙM HOA VÔ ƯU Em không phải là Phật tử, nhưng em cùng bạn bè vừa trở về từ chuyến “du lịch Thiền” tổ chức trong bốn ngày tại Thiền viện Bát Nhã ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) nhân dịp lễ Phật Đản LHQ. Ở đó, người ta hướng dẫn về Phật pháp, và những […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ CÓ “HIẾU”?

THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ CÓ “HIẾU”? Phật hỏi các thầy Sa-môn: ‘Con nuôi cha mẹ, lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn, dùng thiên nhạc làm vui tai, sắm y phục hảo hạng mặc nơi thân, vai cõng cha mẹ đi khắp bốn phương, suốt đời phụng dưỡng như vậy, đáng gọi là […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment