Monthly Archives: July 2017

Thư gởi con

Thư gởi con  (Xin trích lại bức thư giản dị nhưng khiến những người làm con phải nhìn nhận lại chính mình.) “Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi…Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment