Monthly Archives: June 2016

Nhiệm mầu

Nhiệm mầu . Có những ngày tôi thấy mình Bước chân hai lần vào cùng một dòng sông, Dẫn con ngựa đến nước và nó chịu uống, Nhìn cây và thấy được toàn thể một khu rừng Không cần đến ngón tay vẫn thấy rõ một vầng trăng Chung quanh tôi Một con én cũng […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HOÁ TÂM

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HOÁ TÂM Geshe Langri Thangpa Tâm-Bảo-Đàn chuyển từ Anh-ngữ sang Việt-ngữ Với quyết tâm thành tựu ước nguyện tột cùng cao quý Đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh, Ước nguyện chân quý hơn cả viên bảo-châu như-ý Xin cho con luôn nghĩ đến muôn người muôn loài bằng […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment