Monthly Archives: January 2015

Thiên Ðàng Là Thế Ðó

Thiên Ðàng Là Thế Ðó Ngày nọ có một hiệp sĩ Samurai thô lỗ hung bạo tìm đến một vị thiền sư. Chàng nói với vị thiền sư: – Xin ngài chỉ dạy cho tôi biết thiên đàng và hỏa ngục là gì? Vị thiền sư đưa mắt nhìn con người thô bạo từ bàn […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chỉ Nên Vừa Đủ Ấm

Chỉ Nên Vừa Đủ Ấm Thuở ấy, vào một sớm mùa đông Đức Thế Tôn và Tăng đoàn ở trong những hang đá và những ngôi tịnh thất nhỏ trên núi. Bấy giờ Ngài đã lớn tuổi, Ngài cảm thấy lạnh khi trời trở rét. Tôn Giả A-nan mang cho Thế Tôn một tấm y để […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhìn

Nhìn Khi tôi nhìn những con đường đầy những bông hoa dại, tôi lo ngại đám cỏ ấy sẽ phá đi mảnh vườn của mình. Đám trẻ thì lại tìm hái những bông hoa ấy tặng mẹ và vui đùa với những bông cỏ may… Khi tôi gặp một kẻ say khướt đang mỉm cười, […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment