Monthly Archives: December 2013

Hạnh phúc giản dị

Hạnh phúc giản dị * Hạnh phúc là có khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình. Có thể khóc khi buồn – buồn thật sự và có  thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ. * Hạnh phúc là những lúc vui, buồn với bạn […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment