Monthly Archives: September 2017

Vài Làn Hương Pháp

Vài Làn Hương Pháp ThíchTánhTuệ 1- Thuốc tốt trên đời này, mỗi một loại thuốc chỉ có thể chữa một loại bệnh; còn thuốc tốt của tâm linh, TRÍ TUỆ & TỪ BI thì có thể chữa trị tất cả mọi đau khổ. 2- Con người vẫn hay than phiền không thể tìm thấy sự […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment