Monthly Archives: May 2021

DUY NGÃ ĐỘC TÔN LÀ GÌ?

DUY NGÃ ĐỘC TÔN LÀ GÌ? Ngày Lễ Phật Đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Hai câu đó trích lượt từ bài kệ gồm có 4 câu trong […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment