HTG-9: xin lắng nghe tôi

Recent Pages:  1 2,  345678, 9, 10111213141516171819,  2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  38 39 40 41
42 43 44 45  46 47 48  49  50  51 52

xin lắng nghe tôi

nguyễn duy nhiên

Biết lắng nghe là một phương pháp chuyển hóa nhiệm mầu. Thật ra, khi ta ngồi lắng nghe một người bạn chia sẻ một khó khăn hay muộn phiền nào đó, ta cũng chỉ làm phương tiện để giúp người bạn ấy quay nhìn lại chính họ mà thôi.  Điều mà ta có thể đóng góp cho người bạn là sự thinh lặng và tấm lòng rộng mở, không phê phán của chính mình.

Xin chia sẻ với bạn bài thơ dưới đây, When I ask you to listen, không biết tên tác giả. Tôi nghĩ, bài thơ không phải chỉ muốn nói với người đang lắng nghe, mà cũng muốn nhắn nhủ với người đang cần được lắng nghe. Vì thật ra, chúng ta không cần tìm một câu trả lời nào, chúng ta chỉ cần biết lắng nghe nhau một cách trọn vẹn hơn mà thôi.

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,
thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ,
nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,
bạn lại tuôn lời giải thích
lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền.
Nhưng có biết không,
bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi.

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,
thì bạn lại muốn làm điều gì đó
để giúp tôi giải quyết được vấn đề.
Nhưng có biết không,
vô tình bạn đã phụ tôi rồi.

Cũng lạ, phải không bạn?
Lắng nghe! Chỉ cần bạn lắng nghe thôi.
Không cần phải nói hay làm gì,
mà chỉ cần nghe thôi.
Tôi có thể đang nản lòng hay cảm thấy rất mỏng manh
Nhưng không phải là bất lực.

Khi bạn làm một điều gì dùm tôi
mà tôi có thể tự làm được, và cần nên làm
thì chỉ khiến tôi cảm thấy đau hơn,
và sợ hãi khi thấy mình là vô dụng.

Nhưng, chỉ cần bạn chấp nhận một sự thật đơn sơ,
rằng tôi đang cảm nhận những gì mình cảm nhận
Cho dù có vô lý đến đâu,
để rồi tôi có thể thôi cố gắng thuyết phục bạn
và quay trở lại với chính mình,
để thấy được những gì đang có mặt ở phía sau.

Hiểu rồi thì câu trả lời cũng sẽ rõ ràng thôi
đâu cần gì thêm nữa lời khuyên nào
Những muộn phiền vô lý đó,
sẽ trở thành hữu lý
khi ta thấy rõ rồi những gì ở phía sau

Và có lẽ vì vậy,
mà sự nguyện cầu đôi khi lại hữu hiệu
cho rất nhiều người
Vì Trời Phật lặng thinh,
các ngài không cho lời khuyên
hay sửa đổi một điều gì.
Các ngài chỉ lắng nghe thôi,
vì biết rằng, chúng ta có thừa khả năng tự bước tới.

Vì vậy, xin bạn hãy lặng thinh
chỉ cần lắng nghe thôi.
Và nếu như bạn có gì cần muốn nói
xin cho tôi một vài phút
tôi hứa,
đến phiên bạn
sẽ lắng nghe với trọn một tấm lòng

nguyễn duy nhiên
Nguồn: nguyenduynhien’s blog

clematis-armandii-appleblosso-2014-1

Chuyển đến trang: 1  2  3   5  6  7  8  9  10 11