TV-12: Mơ Hoang

Trang Thơ :   1, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

Sống với nhau

Lần nọ một người hỏi đất

Đất sống với nhau thế nào?
– Chúng tôi bao hàm, chấp nhận
Tô bồi, xây đắp cho nhau.

Lần kia người hỏi rừng cây
Cây sống làm sao với bạn?
– Chúng tôi vui mọc sum vầy
Chở che nhau, cùng hoạn nạn…

Người hỏi mây trời phiêu lãng
Thế nào bay lượn cùng nhau?
– Chúng tôi lòng không giới hạn
Tan vào nhau thuở ban đầu!

Rồi người hỏi thầm lá cỏ
Chung sống bạn bè ra sao?
– Mặt đất đan xen, nương tựa
Chia từng sương nắng… gửi, trao.

Hỏi dòng sông xuôi năm tháng
Thế nào nước nhịp nhàng trôi?
– Chúng tôi quyện hòa nhau chảy
Dù khi sóng dập gió dồi…

Rồi người gạn hỏi từng người
Với nhau, thế nào ta sống?
Không ai một tiếng trả lời
Những pho tượng cười… di động.

– Đời còn dẫm nhau mà sống
Người còn nặng những niềm riêng…
Vì ngỡ kiếp đời miên viễn
Tình Người, đạo đức xô nghiêng…

Người về thương người nhỏ lệ
Cúi mình lạy khắp thiên nhiên…
.
Như Nhiên
(phóng tác)

Sunrise Aug 25, 2016 -3

Mơ Hoang