Dáng Từ Thiên Thu

Recent Pages: 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

Dáng Từ Thiên Thu

Mẹ hiền với những yêu thương
Dịu dàng trên sóng trùng dương Mẹ về
Mắt buồn xót cõi đời mê
Dáng Từ phủ khắp sơn khê.. Mẹ ngồi
Con tim Mẹ chứa cõi đời
Lắng sâu như lượng trùng khơi dạt dào
Tình Người vời vợi trăng sao
Đường trần bóng Mẹ ngọt ngào chở che..
. 
Mẹ từ Tịnh Độ hương quê
Đoái thương thị hiện cận kề chúng con
Thời gian vạn sự hao mòn
Nhưng lòng của Mẹ vẫn còn vĩnh miên..
Mẹ là Phật, Mẹ thiêng liêng
Một dòng nước tịnh trần duyên lặng sầu
Cõi đời khổ lụy, đớn đau
Bóng Người đổ xuống vá khâu nỗi buồn,
Mẹ là Mẹ của Tình thương
Mẹ chung nhân loại ngỡ duờng của con.
 .
Mẹ là trăng mát đầu non
Nhẹ nhàng mở cánh Phổ Môn con vào
Dòng Kinh lay động tâm bào
Nghe chừng rớt rụng chiêm bao mấy mùa..
Tình thương Mẹ nói sao vừa!
Đá mòn sông cạn tưởng chưa hết lời
Mẹ răn con sống vì người
Từ trong tay Mẹ có đời của con.
 .
– Khi lòng nhân loại héo hon
Nhìn đôi tay Mẹ cho tròn Trí, Bi.
Xuôi theo dấu Mẹ mà đi
Xót xa con chịu, sống vì chữ Thương
Nhân gian lắm nỗi đoạn trường
Nguyền noi gót Mẹ vô thường dấn thân,
.
Con tin khi sống hiến dâng
Là con gặp Mẹ trong từng Sát na.
” Ma Ha Bát Nhã ba la ..”
Một tà áo trắng.. hằng sa nhiệm mầu!
Chắp tay con thắp nguyện cầu
Cho đời dứt cuộc dãi dầu tử sinh
Tìm về trên những dòng Kinh
Lắng hồn bên Mẹ thấy mình thuở xưa.
.
Chiều nay sen nở thành thơ
Mẹ về bóng rợp.. bến bờ thiên thu..
.

Thành Kính tưởng niệm
Ngày vía Đức QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Thành Đạo
19/6AL 2015
.

Như Nhiên
.
Quan The Am Bo Tat

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM!

QUÁN là dụng của TRÍ
ÂM là dụng của BI
.
1* Dùng Diệu Trí Quán Chơn Tánh Quán ấy gọi là Chơn Quán
2* Dùng Diệu Trí Quán các Tịnh Pháp,Quán ấy gọi là Thanh Tịnh Quán.
3* Đã có Diệu Trí tất nhiên tự Tâm Thanh Tịnh,dùng tự Tâm Thanh Tịnh quán hai pháp tục đế (chân lý tương đối) chơn đế(chân lý tuyệt đối) thấu suốt ,rốt ráo nên gọi quán ấy là Quảng Đại Trí Tuệ Quán.
4* Diệu Trí của NGÀI biết chúng sanh và PHẬT đồng thể,Ngài hằng thường nghĩ đến cứu độ Quán ấy gọi là BI Quán
5* Đức QUAN ÂM lấy bi nguyện cứu khổ làm hạnh tu duy nhất,tưởng nghĩ đến việc ban vui tròn đầy cho chúng sanh !Quán ấy gọi là TỪ Quán.
Năm ánh sáng quán chiếu của Diệu Trí QUÁN ÂM hằng thường ở trong thể tịch tịnh vắng lặng,tức là thường tịch tuy thường tịch mà vẫn thường soi sáng hết thảy các chốn tối tăm nên ánh sáng của diệu trí kia lại cũng thường chiếu.
.

Lê Ðăng Mành

Quan-the-am-bo-tat-72

LIÊN NGỌA QUÁN ÂM
Bồ tát an tọa lá sen
Hai tay chấp quán soi xem cõi đời
Ta bà ác trược tơi bời
Linh cảm ứng hiện mỗi lời cầu xin.
.

Sen Hong!