Daily Archives: January 30, 2019

Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng !!!

Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng !!! Từ một nhân, ra ngàn vạn quả,Từ một duyên, ra vạn kiếp phù sinh, Phải chăng, vì đời người quá ngắn, nên dù là luận nhân quả hay luận luân hồi đều mơ hồ không thực.Chuyện nhân quả ít người thấu triệt, chuyện luân hồi lại […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment