Daily Archives: January 4, 2019

Vì sao tâm thái có thể thay đổi vận mệnh con người ?

Vì sao tâm thái có thể thay đổi vận mệnh con người ? Một người có thể lựa chọn phương thức sống cho mình, lựa chọn sự nghiệp mình thích, lựa chọn nơi mình sống. Nhưng có một điều mà chúng ta không thể lựa chọn được, đó là xuất thân. Có người xuất thân […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment