Vì sao tâm thái có thể thay đổi vận mệnh con người ?

Vì sao tâm thái có thể thay đổi vận mệnh con người ?

Một người có thể lựa chọn phương thức sống cho mình, lựa chọn sự nghiệp mình thích, lựa chọn nơi mình sống. Nhưng có một điều mà chúng ta không thể lựa chọn được, đó là xuất thân.

Có người xuất thân gia đình phú quý, có người là xuất thân gia đình nghèo khó. Có người xuất thân ở quốc gia văn minh giàu có, nhiều người lại xuất thân ở các quốc gia còn chiến tranh, hỗn loạn. Chính Nghiệp lực (thiện nghiệp và ác nghiệp) đã khiến con người ta sinh ra trong mỗi hoàn cảnh khác nhau như thế. Tuy vậy, tình trạng sinh sống của một người đều có thể thay đổi. Người không có chí tiến thủ sẽ từ giàu có mà sa sút thành nghèo nàn. Người xuất thân nghèo khó nhờ nỗ lực, khắc phục gian khổ, cũng sẽ thoát khỏi nghèo đói mà đi đến phú quý, chỉ cần chúng ta có tâm thái tích cực, nỗ lực vươn lên.

– Cựu phó tổng thống Mỹ Wilson xuất thân gia đình bần cùng, ông sinh ra đã là người nghèo khổ, nhưng ông có một con tim không cam chịu nghèo khó, không chịu khuất phục. Được trái tim này soi sáng, ông từng bước thoát khỏi bần cùng, bước lên đỉnh cao của thành công.

Theo đạo Phật, ”tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”. Một người thất bại, không phải họ không có khả năng hay không có cơ hội, mà bởi tự tâm họ đã nghĩ rằng họ không thể làm được. Hoặc đứng trước khó nạn, cái tâm sợ khó sợ khổ, khiến họ cam chịu khuất phục trước nghịch cảnh. Người có trái tim rộng lớn bao dung, sẽ không cảm thấy khó nạn là bất công đối với mình, không than thân trách phận, không oán Trời hận người, mà giữ tâm thái bình thản nỗ lực học tập, lao động, cải biến hoàn cảnh.

Nhà sáng chế vỹ đại nhất mọi thời đại Thomas Edison đã đúc kết từ chính kinh nghiệm cuộc đời ông rằng:

“Thiên tài 1% là tài năng bẩm sinh, 99% là mồ hôi và nước mắt”.

Trước khó khăn, khổ nạn, có người sẽ chùn bước, có người sẽ gục ngã, nhưng cũng có người can đảm, dũng cảm bước đi. Như thế, mỗi khổ nạn, mỗi trở ngại trên con đường đời của họ, trái lại, lại có thể rèn luyện cho họ có ý chí kiên cường, có nội tâm bình thản, để chuẩn bị thành tựu lớn hơn trong tương lai.

– Đường đời cũng như đường Đạo, cả hai đều giống nhau ở một điểm then chốt, đó là sự kiên trì nhẫn nại và nỗ lực không ngừng. Nếu một người tu hành với một tâm thái cầu nhàn, buông lung dễ duôi, không tinh tấn tu học và vượt qua những nghiệp bất thiện của chính mình, thì cũng chỉ là chuyện nấu cát mà chờ đợi thành cơm vậy..

”Nhất thiết duy tâm tạo”. 
Mỗi năm trôi qua, đừng trách cuộc đời mình sao cứ hoài dẫm chân tại chỗ, hãy nhìn vào tâm thái mình đã chuyển biến được là bao..

”Niềm an vui vốn dĩ
Từ nội tâm yên bình
Khi lòng đầy hoan hỉ
Thế giới này đẹp xinh” 


Như Nhiên
TTT

Nguồn: TrangThơThichTanhTue

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*