THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM Sư Cô Thích Nữ Bửu Liên

Recent Pages: 123, 4, 5, 6, 7, 8,

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIM

Sư Cô Tỳ Kheo Ni
Thích Nữ Bửu Liên

Sinh ngày 08/08/1929 Â.L. năm Canh Ngọ
Viên tịch ngày 30/10/2014
(nhằm ngày 07/09/2014 Â.L. Nhuận, năm Giáp Ngọ

KHẨN BẠCH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn Thiền Đức,
Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử
,

Sư Cô Thích Nữ Bửu Liên, thế danh Trần thị Hai sau một thời gian bệnh duyên chuyển hóa, đã an nhiên thu thần thị tịch hồi 3 giờ sáng ngày 07 tháng 09 năm Canh Ngọ, nhằm ngày 30 tháng 10 năm 2014 tại Tịnh Xá Ngọc Sơn, thành phố Portland, tiểu bang Oregon, hưởng thọ 86 tuổi. Xuất gia tu học 6 năm, hạ lạp 4 năm.

Tang lễ của Sư Cô Thích Nữ Bửu Liên được trang nghiêm, thành kính diễn ra từ ngày 1/11 đến ngày 8/11/2014 (nhằm ngày mùng 9/9 đến ngày 16/9/ Giáp Ngọ) tại Tịnh Xá Ngọc Sơn.

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2014 đến ngày 08 tháng 11 năm 2014, mỗi ngày vào 10:30AM và 6:00PM đều có khóa lễ Tụng Kinh Niệm Phật và thăm viếng.

Ngưỡng mong chư Tôn Thiền Đức nhất tâm hộ niệm Giác Linh Cố Sư Cô Thích Nữ Bửu Liên chúng con Cao Ðăng Phật Quốc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc 

Thế Giới Đại Từ Đại Bi

Tiếp Dẫn Đạo Sư

A Di Đà Phật

Mua Thu trong san Chua Nov 2014 (45)

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc 

Thế Giới Đại Từ Đại Bi

Tiếp Dẫn Đạo Sư

A Di Đà Phật

Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (4)

Co Su Co Buu Lien 2014Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (1)

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc 

Thế Giới Đại Từ Đại Bi

Tiếp Dẫn Đạo Sư

A Di Đà Phật

Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (44)Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (42)Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (65)Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (77)Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (81)Hoa Cung duong Huong Linh Thich Nu Lien Buu, Nov 1 - 2014Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (71)Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (28)Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (68)Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (6)Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (19)Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (14)Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (15)Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (9)Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (17)Le Cau Nguyen va Nhap Liem Ty Kheo Ni Thich Nu Lien Buu Nov 1 - 2014 (20)Mua Thu trong san Chua Nov 2014 (3)Mua Thu trong san Chua Nov 2014 (2)Mua Thu trong san Chua Nov 2014 (129)

Tôn tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát trong sân chùa được chụp vào lúc 12:45PM sau giờ Nhập Liệm Sư Cô Bửu Liên.

Nov 8 - 2014 (3)Nov 8 - 2014 (32)

LỄ HỎA TÁNG
Thứ Bảy, ngày 08 tháng 11 năm 2014

Nov 8 - 2014 (8)Nov 8 - 2014 (45)Nov 8 - 2014 (21)Le Hoa Tang Su Co Buu LienNov 8 - 2014 (16)Nov 8 - 2014 (18)Nov 8 - 2014 (19)Nov 8 - 2014 (23)Nov 8 - 2014 (17)Nov 8 - 2014...Nov 8 - 2014 (29)Nov 8 - 2014 (39)Nov 8 - 2014 (33)Nov 8 - 2014 (2)Nov 8 - 2014 (4)Nov 8 - 2014 (25)Nov 8 - 2014 (42)Nov 8 - 2014 (26)Nov 8 - 2014 (41)Nov 8 - 2014 (36)

Mua Thu trong san Chua Nov 2014 (4)Mua Thu trong san Chua Nov 2014 (6)

Ðây là những bông hoa Người thường nhìn ngắm mỗi khi đi bộ xung quanh trong sân Chùa…..

Mua Thu trong san Chua Nov 2014 (108)Mua Thu trong san Chua Nov 2014 (75)Mua Thu trong san Chua Nov 2014 (76)Mua Thu trong san Chua Nov 2014 (80)

Mua Thu trong san Chua Nov 2014 (34)

Bau troi Ngay 8 thang 11 - 2014 at 3 PM

Mây kết tụ thật đẹp vào lúc 3:05 PM ngày 8 tháng 11 năm 2014.

Nov 8 - 2014 (7)Mua Thu trong san Chua Nov 2014 (38)

1♦ “Con đường đi lạc” đã minh nghiệm được một điều: những gì “ghi đậm nhất trong tàng thức” của mình sẽ tự động điều khiển mình khi để tâm trí của mình sao lãng, không định hướng vì nghĩ chắc chắn là mình đã biết và không thể sai,  nhưng thật ra trong lúc tâm trí sao lãng mình đã đi theo hướng một con đường khác cũng đã đi nhiều lần trước đó, nên mình đã không đến được con đường ngay trong hiện tại đang cần đến.

2♦ Khi một con người có sự thay đổi suy nghĩ của họ và làm những điều không đúng với hiện tại là vì họ đang sống lại một kiếp nào trong quá khứ của họ hay là một kiếp mới của họ mà họ không biết vì không tin vào Giáo Lý của Ðức Phật. Hãy sẵn sàng chấp nhận họ để họ được sống và tồn tại trong thế gian này.

3♦ Từ suy nghĩ “trên“(2) sự đau khổ trong ta cũng sẽ được giảm bớt vì mình không còn cách nào giúp họ tỉnh thức.

4♦ Hãy ghi nhận những điều tốt đẹp vào tàng thức của mình càng nhiều càng tốt để khi mình không có sự tỉnh thức mình sẽ không bị hối tiếc về những việc mình làm mà mình không tự chủ được.

“Trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, mỗi người chúng ta thường hành động và phản ứng theo những động lực từ bên trong và theo những gì đã ăn sâu trong tiềm thức của con người.”

Nov 8 – 2014

Vuon hong Portland August 2, 2014 (138) Vuon hong Portland August 2, 2014 (174)