TD-24: Ba câu nói tóm lược hết cả cuộc đời

Recent Pages:  1  2   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24  25 26 

Ba câu nói tóm lược hết cả cuộc đời

Câu thứ nhất:
Trách nhiệm của bạn chính là phương hướng của bạn,
kinh nghiệm của bạn chính là vốn liếng của bạn,
tính cách của bạn chính là vận mệnh của bạn.

17191313_1269113693179582_9184086284526453042_n


Câu thứ hai:
Việc phức tạp thì làm cho nó đơn giản, thì bạn chính là chuyên gia;
Việc đơn giản làm cho nó phức tạp thì bạn chính là chuyên nghiệp;
Việc lặp lại giống nhau mà bạn vẫn chuyên tâm làm, thì bạn chính là người chiến thắng.

17190818_1269113706512914_1757705801714619260_n


Câu thứ ba:
Điều tốt đẹp luôn thuộc người tự tin,
cơ duyên đến với người có chuẩn bị
còn kỳ tích luôn thuộc người chuyên cần!

17203213_1269113766512908_3672568589663085929_n


Không muốn làm thì tìm lý do, còn muốn làm thì tìm phương pháp.

17200889_1269113853179566_2617832913050586884_n


Tinh phẩm hay phế phẩm không quan trọng, mà quan trọng nhất là nó kết hợp cùng cái gì.

Cát sỏi là phế vật, xi măng cũng là phế vật, nhưng nó kết hợp được vào nhau thì tạo nên tinh phẩm.
Lúa gạo là tinh phẩm, xăng dầu cũng là tinh phẩm, nhưng khi lúa gạo và xăng dầu kết hợp vào nhau thì sẽ tạo nên phế phẩm.

17191087_1269113743179577_6861261818961547870_n


Quán Như Vạn Lợi dịch tặng
Nguồn: PhapBao